K R Ü Z S E L Y


Earning his art degree in 1995, he went on to study visual communication and fine art. He paints with a mixed technique and is keen on placing graphical elements in his works. He has always held a firm belief that paintings and graphics are inseparable which he never could or wanted to detach. His colours and shapes reveal a unique touch. The figures of his paintings dance on a visible net – they embrace, fly, perform circus acts, look for contact with one another, embrace and enjoy life. This spatial net is flexible. The artist threads his emotions and moods in this net and wanders in time and space accordingly. His faith in universality is closely connected with balance. He believes that while artists explore some ways in all their work, it is in the tiniest details that they achieve wholeness, and that’s what matters. When the smallest elemental particle is in place, that’s when the work is complete. The birth of the simple and extraordinary ispreceded by a great deal of energy and experience.

Krüzsely Gábor festő és grafikusművész 1972. szeptember 23-án Ungváron született. Rajztanári diplomát szerzett 1995-ben, majd Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán vizuális kommunikációs képesítésben részesült. Jeles festőművészek, Földi Péter és Nagy B. István voltak a mesterei. 1992-től számos rangos kiállításon vett részt. Az Ar2day Gallery, Atel Galéria, Artel Galéria művészi körének tagja. Gábor stílusa letisztult, festményeit nézegetve lehet kapcsolódási pontokat keresni a nagy példaképekkel. A mai napig sajátos és egyedi technikával készíti képeit. Szín-és formavilága jellegzetes, képei figurái egy látható hálón táncolnak, ölelnek, sportolnak, keresik egymáshoz a kapcsolatot, élvezik az életet. A művész e hajlítható térhálóra fűzi fel a hangulatait, érzéseit és így vándorol térben és időben. Témáinak hajlításaival és súlypontjainak kiemelésével ad hangsúlyt. Az egyetemességbe vetett hite szorosan összefügg az egyensúllyal. Művészi ars poétikájának része, hogy miközben az alkató bejárja az útjának egy részét minden egyes munkája révén, az apró részletek által jut el a kerek egészéig. Dr. Fabényi Júlia, a Ludwig múzeum igazgatója így ír Gábor művészetéről: „Nem a hiányt tagadja, hanem érzékelteti, felszínre hozza a képein keresztül.” Munkásságát állami kitüntetéssel is elismerték. 2019. augusztus 20-án vette át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.